Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

Jean Paul Sartre

 

Zajímají mě psychosomatické disciplíny, sebe rozvojové a sebezkušenostní metody, rituály přírodních národů a hledání cest k celistvosti. Maitri dýchání je mým podpůrným průvodcem na této cestě. Ráda ho představím i vám.

Kontakt: Email.: luciferita.masopustova@gmail.com, te.:+420603238359

Od roku 1993 jsem tři roky žila v USA, kde jsem poznala mexičany i jiné přistěhovalce i ty, kteří žili na Novém kontinentu původně. V roce 2002 jsem poprvé s baťůžkem navštívila země třetího světa, odkud někteří z nich pocházeli, Mexiko, Guatemalu a Belize. Tenhle výlet změnil moje profesní směřování, můj pohled na život i vnímání světa a života jako takového. Po návratu jsem odešla z obchodní sféry a začala jsem objevovat neziskový sektor a sociální služby.

A bylo to nejlepší rozhodnutí mého života. V rámci projektu „Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce“ jsem se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, v rámci projektu „Když musíš, tak musíš“ jsem se podílela jako rešeržistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, v rámci jiných projektů na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, působila jsem jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“ pro Radu Vlády v Ústí nad Labem. Vedla jsem výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotické onemocnění, děti v pěstounské péči a další. V současné době pracuji na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú.. Od roku 2013 školím jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a proti předsudkové vzdělávání.

Do třetího světa se vracím pravidelně a čerpám tam od místních inspiraci, jak smysluplněji žít v dnešní přetechnizované společnosti. Od roku 2018 vlastním pozemek ve státě Senegal, kde se snažím vybudovat multikulturní prostor pro setkávání „YAGANA Lucky zone“ z odpadu, který po sobě civilizovaný svět v této i jiných oblastech planety zanechal, z PET lahví.

V mém rozvoji mě kromě vlastních zkušeností otevřelo oči několik mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“ „Rovné příležitosti“ a další zajímavé výcviky. S láskou zde vzpomínám na Ivana Vyskočila, jehož disciplínu „dialogické jednání“, kterou vyučuje na pražské DAMU, na katedře autorské tvorby, považuji za zen budhistickou.

Oblíbené vzdělání

Vzdělávací program Kompetence pro demokratickou kulturu, Multikulturní centrum Praha, z.s

1.evropský certifikovaný výcvik v metodě MAITRI DÝCHÁNÍ, Center for cacred studies · dvouletý výcvik

Mindfulness training, Institut procesově orientované práce z.s., · osmitýdenní program zvládání stresu za pomoci meditačních technik

Základní výcvik v procesově orientované psychologii,  Institut procesově orientované práce z.s,

Neformální vzdělávání, zážitková pedagogika, kritické myšlení, školení školitelů, INEX sda

Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – nové metody v interkulturním vzdělávání, Multikulturní centrum Praha, z.s

Škola STARGATE – seberozvojový program, společenství KAYUMARI                                    zaměřený na celostní podporu osobního růstu, výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí

“ Intergeneraction“ – mezinárodní trénink  YOuTHpass for Training and Networking Projects, Česká národní agentura Mládež ·  Youth in Action Programe

Kurz Focusing, Odysey performenc Enhancement Network, spol.s.r.o

Kurz Multikulturní výchova, Národní institut  dětí a mládeže MŠMT

kreativní pedagogika – pedagogická kondice, DAMU, katedra autorské tvorby pod vedením Ivana Vyskočila

Education for social Justice, lektorský trénink,  International Step by Step Association, SKopje, Macedonia

Seminář Prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže Seminář, Centrum pro veřejnou politiku

Rovné příležitosti v pedagogické praxi, Žába na prameni o.s.

Education for social Justice, A program for adults. Training for trainers, International Step by Step Association, Beograd, Srbia

Sociokulturní dovednosti pro cizince, lektorský trénink,  Step by step, o.s.

„Rovné příležitosti“, mezinárodní projekt Roma Edem, Step by Step ,o.s. · část I. a II. Základy protipředsudkové a multikulturní výchovy

Tréninkové moduly vzdělávacího programu Začít spolu, Step by step, o.s · podnětné prostředí, individualizece, tematická výuka, projektové plánování, spolupráce s rodinou centra aktivit

VIAP (Vzdělávací institut aplikované psychologie), pražská psychoterapeutická fakulta

Základy grafologie, CALIX

OLYMPUS DIGITAL CAMERA