Stanislav Sarkisov

Celý život mne zajímala cesta osobního rozvoje. Jak daleko se dá jít, co všechno je možné, skrze vědomé prožívání sebe, poznat o sobě, o vztazích a životě vůbec. Na této cestě jsem potkal mnoho přístupů, terapeutických metod, učitelů i duchovních cest. Díky všem těmto zkušenostem se můj přístup dá nazvat „celostním“. Znalosti a dovednosti práce s tělem, tělového prožívání, anatomie a fyziologie těla jsem načerpal během studií masérství u Stanislava Flandery, reflexní terapie u ing. Júliuse Patakyho, lymfatických masáží pod vedením Evy Hrubé a anatomických přednášek prof. MUDr. Ivana Dylevského. Další důležitou zkušeností pro mne byl osobní terapeutický proces, zejména objevování  kořenů vlastních motivací a vzorců. Záhy jsem na této cestě pochopil, že existují mnohem hlubší souvislosti, které dalece překračují rámec naší individuální existence. Měl jsem to štěstí, že jsem v tu dobu potkal způsoby práce s rozšířenými stavy vědomí, což mne přivedlo ke Škole Stargate, holotropnímu dýchání a posléze k Maitri dýchání. Z tohoto potkání se stala desetiletá intenzivní zkušenost. Postupně jsem se stal asistentem i průvodcem během procesů druhých lidí. S vděčností jsem přijal možnost absolvovat výcvik facilitátorů Maitri dýchání, který v Čechách proběhl pod záštitou autorů této metody, amerických psychologů Jyoti /Jeneane Prevatt, Ph.D./ a Russela D. Parkera, Ph.D, a pod vedením Meenakshi Kramvik ze Švédska a Yvonny Lucké. V současné době vedu, kromě seberozvojových  seminářů s Maitri dýcháním, také mužské skupiny a dětské zážitkové programy.

Těším se na setkání s vámi.

image1