Mgr. Jana Bartošová

E-mail: bar_jana@yahoo.com, tel.: 773 644 725

Psycholožka, terapeutka, lektorka firemního vzdělávání a rozvojových programů pro jednotlivce

Maitri Breatwhork vnímám jako silný a skvělý nástroj umožňující dostat se hluboko k sobě, zažívat přesahující a léčivé zkušenosti. Mým darem je schopnost přispívat k  bezpečnému a akceptujícímu prostoru, usiluji o laskavý přistup s pevnými hranicemi. Vzhledem k psychoterapeutické zkušenosti mohu nabídnout i kontinuální a déletrvající individuální terapeutickou péči pokud je potřeba.

Maitri dýchání organizuji nejen pro skupiny,  nabízím i individuální sese.

Ve svém životě jsem prošla různými profesními i osobními zkušenostmi, stále se věnují vlastnímu rozvoji. V terapeutické praxi usiluji o co nejkomplexnější přístup ke klientům. V psychoterapeutické práci využívám přístup C.R. Rogerse (PCA), PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor Therapy), inspiruje mě transpersonální psychologie, buddhistická psychologie, mindfulness.

Praxe

 •  Psychoterapie/poradenství/psychodiagnostika (soukromá praxe)
 • Působení v manažerské pozici (vedení týmu školitelů pro certifikované vzdělávání Škoda Auto, interní zaměstnanec Image Lab)
 • Konzultantka a lektorka pro firemní vzdělávání i pro jednotlivce (OSVČ)
 • Konzultantka a lektorka pro firemní vzdělávání (interní zaměstnanec Image Lab)
 • Psychoterapie/poradenství/psychodiagnostika (PL Horní Beřkovice: klienti závislí na alkoholu a drogách, psychotičtí pacienti, neurotičtí pacienti, vedení terapeutických skupin, individuální psychoterapie a poradenství, vedení komunity, skupiny neverbálních a arteterapeutických technik)
 • Pomoc v psychospirituální krizi – internetová poradna (Diabasis)

Lektorská činnost

 • Vedení workshopů a seminářů zaměřených na osobní rozvoj, rozvoj kreativity pro jednotlivce
 • Lektorování témat z oblasti psychologie, spirituální témata pro školy: Loona Dance Academy, Taichi čchi-kung, Česká asociace dětské jógy
 • Vedení kurzů se zaměřením na prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, Stress Management, Time Management, obtížné situace, manažerské dovednosti atd. pro Image Lab (střední a vyšší management-vybraní klienti: ČSOB, Škoda Auto,  AVG, Medtronic, Bankovní Akademie,  MŽP, Pozemkový fond, BVV, Škoda Power, Zentiva)
 • Spolupráce na vedení Assessment / Development / Training Centres (vybraní klienti: Škoda Auto, Veolia, ČSOB)

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky

 • Spoluautorka metodiky Assessment Centre a Training Centre
 • Publikační činnost pro odborný časopis „Právo a rodina“, nakladatelství Linde
 • Autorka sebezkušenostních a rozvojových programů pro firmy i jednotlivce

Vzdělání a odborné zkušenosti

Teoretické zázemí

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie, IPVZ registrace Ministerstvem zdravotnictví
 • Institut pedagogiky volného času (3-leté studium na soukromé státem uznané škole) obor psychologické poradenství
 • Akreditovaný 4-letý psychoterapeutický výcvikový program rogersovské terapie (PCA – Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta), SPS Brno
 • 4-letý psychoterapeutický výcvikový program PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor Therapy), Diabasis
 • Arteterapeutické techniky (2 semestry), IPVČ, A. Janátová (Krčková)
 • 2-leté vzdělávání zakončené certifikací: psychodiagnostika v Rorschachově metodě, A. Polák, I. Obuch
 • Stargate – 9-měsíční program zaměřený na práci s mimořádnými stavy vědomí a rituály
 • Maitri BreathworkTM– výcvik a certifikát v Maitri dýchání (metoda blízká holotropnímu dýchání)

Workshopy/semináře

 • Seminář „Práce s časovou osou“, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, V. Chvála, L. Trapková
 • Kurz „První pomoc“, IPVZ
 • Workshopy PBSP
 • Účast na odborných konferencích (PCA, PBSP, Symposium Opočno, …)
 • Body-psychoterapie, úvodní víkend – základy psychoterapie zaměřené na tělo, E. Weidenfeld
 • Workshop „Taneční terapie a bioenergetika“, Fokus
 • Art of Movement Rena Milgrom
 • Další semináře a workshopy zaměřené na arteterapii, relaxační techniky a práce s tělem, tanec
Jana foto