Kateřina Sarkisová, DiS.

Mám velké štěstí, že moje profese je zároveň mým koníčkem a že mohu čas svého života věnovat tomu, co mi dává hluboký smysl. Je to provázení lidí v procesu seberozvoje a léčení. Jsem biosynteticky orientovaná psychoterapeutka, kromě verbálního způsobu sdílení se zaměřuji na práci s emočním a tělovým prožíváním. Tedy na práci s pohybem, dotekem, gestem, dechem, hlasem a imaginací. Mám soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. Více o mně na www.podkridly.eu/kdo-jsme/

Významným zdrojem na mé vlastní cestě sebepoznání, kromě psychoterapie, mi byla vždy i práce s rozšířenými stavy vědomí nejprve skrze metodu holotropního dýchání a později skrze maitri dýchání. Absolvovala jsem víceletý program Stargate zaměřený na seberozvoj a práci s psychospirituální tématikou /www.kayumari.cz/.  Díky tomu jsem se mohla seznámit s původci tohoto programu a zároveň tvůrci metody Maitri dýchání – Jyoti /Jeneane Prevatt, Ph.D./ a jejím manželem Russelem / Russell D. Park, Ph.D./ Více o nich na adrese www.centerforsacredstudies.org. Když se v roce 2014 otevřel v Praze první evropský výcvik pro facilitátory, byl to pro mě další přirozený krok na cestě rozvoje vlastních zkušeností a dovedností.

Maitri dýchání pro mě není pouhou metodou. Je to unikátní způsob práce s nejpřirozenější esenciální podstatou naší existence. Vychází z vědeckých poznatků, zároveň integruje prvky různých duchovních přístupů a původních domorodých rituálů. Pomáhá tak dýchajícím napojit se na velmi hluboké osobní i kolektivní sebeúzdravné zdroje. Pojem milující laskavost se tak stává velmi reálnou zkušeností a je mi velkou ctí, že mohu být součástí.

Pracuji s maitri dýcháním v rámci skupinových seminářů a také v individuálním rámci. V případě potřeby poskytuji individuální provázení při procesu integrace zážitků přesahující rámec běžné zkušenosti, které se při práci s rozšířenými stavy vědomí často objevují.

Najdete mě v terapeutickém centru Pod Křídly /www.podkridly.eu/ na adrese Eliášova 21, Praha 6. Email: katka.sarkisova@seznam.cz, telefon 777261147

Vzdělání

 • 2001 – 2006 VOŠ, obor sociální pedagogika a pastorační práce
 • 1997 – 2000 Pražská psychoterapeutická fakulta

Odborné výcviky

 • 2008 – 2013 Specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
 • 1999 – 2004 Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii
 • (daseinsanalyticky orientovaný)
 • 2005 – Kurz krizové intervence
 • 2014 – 2015 Maitri Breathwork™ Facilitators Training

Seberozvojové vzdělání

 • 2006 – 2010 Sebezkušenostní skupina PBSP
 • 2004 – Ženská skupina
 • 2001 – Práce s tělem v psychoterapii
 • 2006 dosud – seberozvojový program Stargate

Lektorská činnost

 •  od roku 2008 – lektorka výcvikového programu pro duly /České duly, o.s./
 • od roku 2010 – lektorka biosynteticky orientovaných seminářů zaměřených na práci s tělem v psychoterapii
 • od roku 2006 – lektorka seberozvojových programů pro ženy
 • od roku 2008 – lektorka dětského programu Stargate
 • od roku 2015 – facilitátorka Maitri dýchání

 Praxe

 • od roku 2008 – soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
 • od roku 2014 – terapeut dobrovolník v rámci projektu Sociální klinika
 • /www.socialniklinika.cz/
 • 2006 – 2008 – socioterapeut – práce s lidmi s duševním onemocněním, o.s. Fokus
 • 2004 – 2006 – dlouhodobá stáž v arteterapeutické skupině ExtraArt, Fokus,o.s.
 • 1998 až 2006 mateřská dovolená
 • původně učitelka v mateřské škole
IMG_20160126_135950